Как се става милионер в One Coin. На човек никога не му се дава желание, без в същото време да му се даде и силата да го осъществи! -
togeo.alle.bg сайт на Тодор Георгиев

KAKВО ГУБИШ.. време или пари.....

KAKВО  ГУБИШ.. време   или   пари.....

Представете си , ако съществуваше банка ,която всеки ден рано сутринта превеждаше на вашата сметка 86 400 лева .
Ако за деня вие не изхарчите парите , остатъкът автоматично се анулира. Как бихте се отнесли към парите в случая ? Естествено ,ще се постараете да ги използвате всичките , без остатък.
У всеки от нас има такава банка . Нейното име е „ Банка на времето” .
Всяка сутрин по нашата сметка постъпват 86 400 секунди . Всяка нощ , всичко , което не е използвано – е изгубено .
Остатъкът не се прехвърля на сутринта , минусът също не е
възможен.
Ако ти не използваш това , което е в сметката ти - това е
само твоя загуба.
Не трябва да връщаш назад , не трябва да оставяш за утре
Ние сме длъжни да живеем днес . За сметка на времето , което ни се дава всеки нов ден.
Използвайте своето време , получавайте максимум здраве ,
щастие и успех.
Не може да се спре времето , това е вашето време!

За да разберете значението на една година-попитайте ученика ,
когото са оставили да повтаря втора година .

За да разберете значението на един месец- попитайте майката ,
която е родила недоносено детенце.

За да разберете значението на една седмица-попитайте главния редактор на ежедневника.

За да разберете значението на един час- попитайте влюбените,
очакващи среща .

За да разберете значението на една минута – попитайте човека
закъсняващ за влака.

За да разберете значението на една секунда – попитайте пострадалия , оживял в автомобилна авария .

За да разбереш значението на по-малко от секунда – попитай спортиста , заел второ място.

Разберете цената на всеки миг , намирайки се с близките и скъпи на вас хора , нали времето не чака никого...

Вчера-това е вече история.
Утре - неизвестност, неопределеност, може въобще никога да не настъпи.
Днес-това е подарък!

Някои-от вас вече навярно са чели това и знаят.
живеем ли ние с осъзнаването че всеки ден- това е подарък ,който е невъзможно да върнем .
Бургас

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg