Как се става милионер в One Coin. На човек никога не му се дава желание, без в същото време да му се даде и силата да го осъществи! -
togeo.alle.bg сайт на Тодор Георгиев

Мислите са истински сили

Силата на мисълта – проблемите са просто игра на ума

Силата на мисълта – проблемите са просто игра на ума

Всички проблеми са всъщност умела игра на ума, който ни оплита в лабиринт, контролиран от силата на мисълта

Нашият ум може да си играе с нас по всевъзможни начини и един от най-умелите му трикове е създаването на „проблеми“, които всъщност са просто една игра на ума, част от силата на мисълта.

Къде съществува страхът? Можем ли да го докоснем, да го усетим с тялото си? Какво е критиката, как изглежда – има ли вкус, цвят, мирис?

Силата на мисълта може да бъде опасна

Какво ще кажете за омразата, ревността и всички негативни емоции? Къде „съществуват“ всички те?
Отговорът е колкото ясен, толкова и непонятен – те съществуват в ума ни и се осъществяват със силата на мисълта. Ние виждаме случващото се около нас – виждаме насилие, което е израз на гняв, но насилието само по себе си не е гняв. Ние виждаме изразяването на негативни емоции навсякъде около нас и по целия свят, но всички тези негативни емоции са само в ума ни.
Умът е източникът на всички проблеми, дори и тези „проблеми“ да се изразяват на чисто физическо ниво.
Разликата между бедния и богатия, между болния и здравия, между щастливия и нещастния, между вечния оптимист и непоправимия песимист, между този, който винаги наранява и този, който пръска любов навсякъде, където отиде, не е физическа и се крие единствено и само в ума.
Тъй като страданието съществува единствено в ума, е очевидно, че именно умът е източникът на страдание. Всъщност точно той създава проблемите и изобщо цялата концепция за „проблема“ е концепция, родена от ума. И проблемът с разбирането на тази концепция идва от факта, че хората се опитват да разрешат създалата се ситуация с помощта на същото средство, което е довело до появата й, а именно нашият ум.
Колко пъти сте чували, че не можем да решим проблема, използвайки същия начин на мислене, който сме имали, когато проблемът е създаден. Умът е този, който създава проблеми и не може да е този, който ще ги надскочи.
Всички религии и духовни учения, всички политически, икономически, научни и психологически системи се базират върху това, че трябва да използваме ума си, за да решим проблемите, които самият той е създал. И въпреки че тази тактика е обречена на неуспех,хората все още се надяват, че това е възможно. Това води единствено до повече страдания на емоционално и ментално ниво.

Какво е решението тогава – щом не можем да използваме ума, остава да използваме Сърцето

Да излезем от Ума и да влезем в Сърцето. Сърцето не може да отсъжда кое е правилно и кое не и следователно не може да има проблеми. В повечето случаи смятаме, че Сърцето ни страда, но това не е така – умът е този, който поражда страданието и го проектира върху Сърцето. Умът е този, който създава илюзията на разделението, този, който изпитва съжаление към самия себе си.
Колкото повече съумеем да се абстрахираме от ума, толкова повече се доближаваме до същността си.

Не трябва да се изолираме изцяло от ума си, а просто да спрем да се асоциираме с ума си, да се отъждествяваме с него

Осъзнаването не може да се случи с помощта на ум, умът е само част от него, една част от многото. Ключът е в това да разберем как да използваме ума си и какви са неговите ограничения. Ако искате да напишете книга, се нуждаете от ума си, ако търсите щастие и покой, не се опитвайте да използвате ума, за да го постигнете. Именно желанието да постигнем щастие с помощта на ума е източник на толкова много конфликти в целия свят. Това е така, защото умът вижда мира като част от дуалност – липса на конфликт. Но мирът и покоят са много повече от това.

Тайната е в това да намерим баланса – да не се асоциираме с мислите, които се раждат в ума ни, като не се привързваме към тях и не се олицетворяваме с тях

Просто ги наблюдавайте и ги пуснете, не се „хващайте“ за тях, не се превръщайте в тях. Така ще започнете да разширявате съзнанието си и чувствата ви ще станат по-стабилни, защото вече няма да бъдат „удавяни“ от шумния, непостоянен ум.

Когато започнем да виждаме отвъд ума, където се намира истинската ни същност и Любовта, тогава ще намерим покой, удовлетворение и мир!


Закон на привличането - мисълта ни е много силна енергия

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg