Как се става милионер в One Coin. На човек никога не му се дава желание, без в същото време да му се даде и силата да го осъществи! -
togeo.alle.bg сайт на Тодор Георгиев

Бизнес или работа за печелене на пари?

     Често се твърди, че нашият бизнес, Мрежовият Маркетинг, може да се развива по различни начини – може да се занимаваш с продажби, да спонсорираш и да строиш мрежа, а може и само да обучаваш. Аз мисля, че такъв подход само размива целите и задачите на нашето дело, като с това дезориентира  хората, решили да свържат съдбата си с индустрията на Мрежовия Маркетинг.

    Нерядко се случва така, че достойни хора, с добро образование и голям житейски опит започват да сътрудничат на Мрежова компания, но не постигат желания успех. Те се пробват  в различни компании, работят няколко месеца и... се разочароват. Не се получава!

   Почти на всички презентации новоизпечените дистрибутори слушат за възможноста да построят бизнеса си в «третия квадрант на паричните потоци», а после се оказва, че ден и нощ трябва да подскачат около клиентите си, без дори да им замирише на бизнес. Може нещо в тази «приказка» да не е наред? Защо тогава да не назовем нещата с  имената им?

    За целта всеки от нас трябва да си изясни основната цел – да печели сега или да изгради бизнес завинаги?

    Бизнес и работа за печелене на пари са две различни дейности. Когато работим, независимо за някого или за себе си, ние печелим само докато работим, т.е. се намираме в първия или втория «квандранти на паричните потоци» по Робърт Киосаки.

    Бизнесът има други задачи. Бизнес, независимо какъв вид, се изгражда за да може човек след време да се оттегли от него и да се занимава с каквото си иска, но в същото време да продължи да получава  стабилни доходи от него. Това вече е третият «квадрант на паричните потоци». Умният човек знае, че по-добре да построи «водопровод», отколкото да мъкне вода с кофите до края на живота си. Веднъж правиш и после цял живот получаваш.

     Ако имате цел, то започнете да следвате  потресаващия с простотата си и баналноста си принцип: « Трябва да се занимавате с такава дейност, която ви води към вашата цел и да не се занимавате с такава, която не ви води натам!»  За целта ще трябва да си изясним някои понятия, да разграничим понятията БИЗНЕС и СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  БИЗНЕС и РАБОТА ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ.

    Определения за понятието БИЗНЕС има колкото искаш, но аз мисля, че конкретно за нас най-точното определение е: Ако дейността, с която се занимавате в крайна сметка ви води към Пасивен Доход, то това е Бизнес, ако ли не ви води, значи е всичко друго, но не и бизнес!

    И така. Ако вашата цел е да изградите Мрежов бизнес, който да е стабилен и саморазвиващ се, от който ще можете спокойно да се оттеглите след време, то трябва да правите това, което ви води към тази цел! С други думи, трябва ясно да разбирате към кой «квадрант от парични потоци се стремите» и кое ваше занимание ви води натам, а кое – не!                                  
   Мнозина смятат, че Мрежовият бизнес е свързан с продажби: купуваш евтино, намираш клиент, продаваш по-скъпо. И  привличаш хора, които да правят същото. Ясно е защо хората мислят така: кой не виждал познати или приятели, започнали бизнес в Мрежовия Маркетинг да търчат насам-натам и да  предлагат своите продукти? Хората се превръщат в рекламни агенти, в продавачи на дребно, създали собствена клиентска база. И ако такива хора те канят в бизнеса си, значи ти предлагат да правиш същото. А някои вече са пробвали да «играят тази игра» и са се разочаровали
  
Но това не е бизнес, това е работа по обслужване на клиенти! Това е 2-ри «квадрант», а не 3-ти! Така става замяна на една работа с друга и пак хукваме след печалбата. Как ще можете да се оттеглите от своята клиентска база?
    Хората се учудват, когато чуят, че истинският Мрежов Маркетинг не е свързан с продажби, че това е организационна и методическа работа. И питат: откъде идват парите тогава? ЗАЩОТО СМЕ СВИКНАЛИ С ФАКТА, ЧЕ ПАРИТЕ ИДВАТ ОТ ПРОДАВАНЕТО НА СТОКИ С НАДЦЕНКА! ПРОСТО ТАКА Е УСТРОЕН СВЕТЪТ. НО ИМА И ДРУГ ВАРИАНТ!  Основоположникът на теорията за Мрежовия Маркетинг, Дон Фейл обяснява, че в популярните маркетингови системи (движение на стоката), като например търговията на дребно, дистанционната търговия (по поръчка), продажба чрез търговски представител, «пред локомотива» върви самата стока. Нея я показват, рекламират, дават да се пробва, правят намаление на цената и т.н. В резултат на това се извършва продажба с надценка.
    
А в Мрежовия Маркетинг се предлага не стоката, а възможността да се включим в създаването на своя бизнес-структура, благодарение на която ще се извършва движението на стоката, която, разбира се, трябва да е с високо качество и да бъде нужна постоянно на  хората. Участниците в струкурата не продават, а купуват от компанията чудесни продукти за себе си и за своите близки. Къде тук е мястото за надценки, клиенти и продажби?

   Дон Фейл пише: «Думата «продажба» предизвиква негативни емоции у 95% от хората. В Мрежовия Маркетинг не трябва да се продават стоки в обикновения смисъл на тази дума. Но стоката трябва да се движи, иначе никой няма да получава пари». А именно това става! Стоката може да се придвижва и без продажби! Едно и също количество стока може да бъде продадено от продавача на клиентите му, а може и да бъде купено от 10 потребители, участващи в бизнеса, защото просто им е изгодно да го изкупят.

   Практическият опит от работата с продукти за здравето показва, че даже хората, които много добре знаят и са съгласни колко е важно редовно да се ползват тези продукти, също не ги купуват всеки месец! Даже и тези, които знаят, че могат да умрат без тях.

    В същото време хората, които имат изградена структура, която им носи поне тези пари, необходими за потвърждаване на месечния си оборот, никога не забравят да купуват продукта! Това е най-устйчивата система, понеже се крепи на материалната заинтересованост на всички участници. Тя не зависи от кризите или курса на валутите. Следователно иде реч за движението на гарантиран обем от стоки!

    Мрежовият Маркетинг често е наричан бизнес на директните продажби. Негов плюс е отсъствието на посредници между производителя и клиента. Това и е така, и не е така. Всичко зависи от това КОЙ И НА КОГО ПРОДАВА ДИРЕКТНО! Ако производителят продава директно на потребителя, който в същото време е учатник в този бизнес, тогава да – всичко е вярно. А ако, както най-често става у нас, дистрибуторът взима стоката на цени на едро, а после я продава с надценка? НИМА ТОЙ НЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В ПОСРЕДНИК? Ох, колко е объркано всичко при нас! Правим бизнес без посредници ставайки посредници!

   Мрежовият бизнес е сморазвиваща се структура от потребители, участващи в бизнеса, а не структура от продавачи, обслужващи клиенти и станали посредници.

   Разбирам, че това твърдение ще удиви мнозина. Вече стана нормално да свързваме Мрежовия бизнес с обслужване на клиенти, реклама на продукта и продаване с клиентска надценка. Аз се осмелявам да твърдя, че всичко това не само няма никакво отношение към изграждането на Мрежов бизнес, а и пречи.

    Повтарям, че работата с клиенти (клуб на доволните клиенти), консултациите и обслужването СА СЪВСЕМ ДРУГ КВАДРАНТ. Това не води до целта, точно обратно – ПРЕЧИ. Ясно е, че като няма пари, трябва да се обслужват и клиенти, случва се. Но и в този случай трябва да съзнавате, че това е принудителна временна мярка, която много пречи за  постигането на поставените цели.

    Знам, че съществува определен стереотип, внушаващ на всички, че трябва да се продава и да се взима надценка – ти си я заработил, ти си обслужвал, ти си платил да влезеш в този бизнес, а клиентът – не! Това е шмекеруване, в което все  повече хора почват да вярват, понеже се повтаря до втръсване. И се оставят да ги убедят в това! Те просто не разбират, че продажбите не са необходимост в Мрежовия бизнес, или пък са работили с компании, чиято политика ги е карала да продават и да учат на това и другите. Още по- забавно става,  когато човек си изясни, че сериозните хора се включват в бизнеса не за да припечелват чрез продажби, а за да променят качеството си на живот!

    А колко е изприказвано за създаването на «клиентска база», «клуб на доволния клиент», колко семинари, учещи на техники за продажби, справяне с възраженията, убеждаване на клиента за 5 минути... са проведени? Разбирам, че мога да ядосам някого с думите си. Толкова сили и средства са вложени в организирането на работа с клиенти и продажби. Толкова пъти е говорено, че в Мрежовия бизнес трябва да се продава, даже и да не ви харесва. Просто няма как! Но нека си спомним думите на Дон Фейл, че за 9 от 10 човека продажбите са неприемливи, което значи, че 9 от 10 няма да искат да се занимават с това, или ще се пробват, но после ще си тръгнат – статистиката не случайно показва, че средната продължителност на «живота» на такива дистрибутори е 6-7 месеца!

      Трябва да е ясно, че ПРОДАВАЧ И СТРОИТЕЛ НА МРЕЖА са хора с различен психологически профил. Продавачът не умее да организира и обучава хора, а организаторът не умее, не обича и не иска да продава!

     Много бизнес-аналитици констатират, че етапът «див мрежов маркетинг» е към края си. Придобит е богат опит, направени са всички грешки, изяснено е как да се работи и в резултат на това почват да се появяват компании от нов тип.  ВЕЧЕ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ   НЕОБХОДИМОСТА ДА СЕ ПРОДАВА СЕ ОПРЕДЕЛЯ НЕ ОТ СЪЩНОСТА НА МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ КАТО ЦЯЛО, а от политиката на компанията, с която градите общ бизнес. Ако политиката и е правилна, то не е нужно да продавате и всичките ви сили ще отиват за изграждането на бизнес-структура. Но става и иначе. Пак ще се върнем към Дон Фейл и книгата му «10 урока на салфетка», написана през 1984. :

    «Обикновено маркетинг-планът на компанията задължава дистрибутора да закупува определен обем от продукцията, за да получава бонуси. Този обем не трябва да надвърля разумните граници. Според мен разумни граници означава следното: за месец  трябва да купувате продукт не повече, отколкото може да използвате вие и вашето семейство. Важно е обемът на покупките да не тежи на дистрибутора. За никого не е тайна, че има фирми, играещи по други правила. Те определят много голям обем за задължителната месечна закупка. Вследствие на това дистрибуторът, вместо да строи мрежа е принуден да се занимава само с продажби на чужди хора (клиенти) за да печели от надценката. Продавайки продуктите и връщайки си вложените пари, той пак трябва да купи следващата партия от продукти за следващият месец.

     Историята се повтаря месец след месец.... Това неизбежно води до дъмпинг на цените и дискредитиране на продукта, колкото и добър да е той».

 Трябва да се интересувате как се дели фондът за изплащания в компанията, с която смятате да сътрудничите. Каква е политиката на компанията.

    Често ни се казва, че дистрибуторът печели ДВА пъти. Първият – от разликата в цените за клиенти, а вторият – от бонусите в мрежата! Това, че обслужването на клиенти е «втория квадрант», а не третия е само част от проблема. Всички знаят, че когато бройката на дистрибуторите-продавачи се увеличава, намалява тяхната възможност да продават с надценка. Така, че пак имаме малко «шашмалогия» относно ДВОЙНАТА печалба. Някои «теоретици» на Мрежовия маркетинг дори са въвели «закон», според който бизнесът се развива добре само ако числото на дистрибуторите в района е 0,5 % от числото на жителите! Но това са си техни проблеми, - на компаниите обслужващи клиенти с помощта на дистрибутори.

     Важното тук е, че компанията във вид на отстъпка за дистрибутора изплаща част от средствата, предназначени за заплащане в структурата! И само останалите след това пари отиват за бонуси в мрежата! Ако сте продавач, давайте, вървете смело в компания, където по-големи са бонусите за продажби,... но това пак си е 2-ри квадрант.

     Ако изграждате свой бизнес и се каните да печелите от своята стабилно развиваща се структура, то знайте, че парите, които компанията е изплатила на продавача са парите, които вие не сте получили от структурата си! На продавача се плаща от общия фонд, и ако продавачът получава повече, за изграждането на структура вие ще взимате по-малко.

   Всичко зависи от политиката на компанията – кого тя смята за главно действащо лице. Ако «ударението» е върху продавачите, ако те правят по-големите обеми от продажби, то значителна част от фонда за бонуси ще отиде при тях, във вид на разлика в цените. Но с появяването на Интернет времето на продавачите стремително си отива и обемът от продукция, който те правят, продавайки с надценка бързо намалява. Защо тогава да се отделя за продавачите внишителната част от изплащателния фонд? По-добре да се увеличи значително плащането на «мрежарите». Така вече постъпват компаниите от нов тип.

   Не забравяйте, че компанията е вашият инструмент за изграждането на вашия независим бизнес. Не дължите нищо на нея и си сътрудничите само защото интересите ви съвпадат.

   Затова, първото което трябва да си изясните е съвпада ли    политиката на компанията с вашиите цели!

       От всичко казано до тук можем да направим следните изводи:

1.      Основната ни цел е да изградим надежден Мрежов бизнес, от който след време спокойно да се оттеглим, като продължим да получаваме достоен доход, който да ни позволи достоен живот, осигурена старост, възможността да отделяме много време на близките си и на любимите си занятия, да пътешестваме. Бизнес, който да оставим в наследство на децата си.

2.      Мрежовият бизнес е саморазвиваща се система, крепяща се върху методическата и организационна работа с хората. Ние издигаме хора, а не придвижваме продукция. Системата трябва да притежава способността да се развива активно и без нашето участие.

3.      Следователно трябва да търсим и привличаме за партньори хора, можещи да построят такава саморазвиваща се система. Да търсим хора способни да разясняват механизма на работа на нашия бизнес, да привличат и обучават други такива хора, а не да се занимават с клиенти и да разкават за продукта.

4.      Каквито са задачите, такъв е и подборът на кадри. Ако строим къща ще си наемем майстори зидари, а не готвачи. Нужно е също целите на тези хора да са близки до нашите, за да са готови да действат самостоятелно и настойчиво в течение на няколко години  за постигане на своите цели.  Ние търсим  партньори,които се кооперират с нас, за да помогнат на себе си, и за да постигнем заедно целите си, хора готови да действат като «първи номер».

Естествено, не всички хора идващи в структурата притежават тези качества, затова няма да връщаме никого. Никой не възразява срещу работата с лекари,болни, ентусиасти и водещи природосъобразен живот хора – за тях в нашата компания са разработени други планове, позволяващи и на тях да печелят добре от своята дейност. Но концетрирането на сили и средства трябва да е само върху хората, желаещи и способни да действат самостоятелно, хората желаещи да построят свой БИЗНЕС!

 

 В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg